Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo nhận viết bài đăng trên tạp chí Khoa học & Đào tạo số 01-2020
(2.6.2020)
Thông báo nhận viết bài đăng trên tạp chí Khoa học & Đào tạo số 01-2020

Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã được cấp phép hoạt động theo quyết định số 1246/GP-BTTTT ngày 05 tháng 08 năm 2011, mã số ISSN: 2354-0567 để công bố những kết...Chi tiết

Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình đợt 2 năm 2019
(8.26.2019)
Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình đợt 2 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-DSG-QLKH ngày 29/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công Nghệ Sài...Chi tiết

Thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2019
(8.22.2019)
Thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2019

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DGS-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm...Chi tiết

Thông báo nhận viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo số 02-2019
(8.19.2019)
Thông báo nhận viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo số 02-2019

Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã được cấp phép hoạt động theo quyết định số 1246/GP-BTTTT ngày 05 tháng 08 năm 2011, mã số ISSN: 2354-0567 để công bố những kết...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật