Mã Trường

Mã Trường
photo-227

Giới Thiệu

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật 06/02/2023 - 05:51:47 PM (GMT+7)

Danh sách CB - GV - NV Ban Khoa Học Cơ Bản

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

PGS.TS. Trần Quang Hiếu

Trưởng Ban

2

NCS.ThS. Phan Thị Bích Trâm

Trợ lý Ban – Chủ nhiệm bộ môn Lý luận Chính trị

3

ThS. Nguyễn Văn Hải Giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị
4

ThS. Võ Văn Mười

Giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị

5

ThS. Nguyễn Thị Lệ Giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị
6 ThS. Quách Võ Hoàng Quyên Giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị
7

GVC. ThS. Vũ Thị Bích Hường

Chủ nhiệm bộ môn Pháp Luật Việt Nam Đại cương

8 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tú Giảng viên bộ môn Pháp Luật Việt Nam Đại cương
9

ThS. Phan Thị Mỹ Trang

Chủ nhiệm bộ môn – Tiếng Anh

10 ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giảng viên bộ môn Tiếng Anh
11

ThS. Nguyễn Thị Dạ Thảo

Giảng viên bộ môn Tiếng Anh

12 ThS. Thái Mỹ Ngân Giảng viên bộ môn Tiếng Anh
13 ThS. Nguyễn Hoàng Tùng Giảng viên bộ môn Tiếng Anh
14 TS. Trần Ngọc Hội Chủ nhiệm bộ môn Toán
15

ThS. Trịnh Ngọc An

Giảng viên bộ môn Toán

16

ThS. Hà Minh Tuấn

Giảng viên bộ môn Toán

17

ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương

Giảng viên bộ môn Toán

18

ThS. Huỳnh Anh Tấn

Giảng viên bộ môn Vật Lý – Trưởng Phòng TN

19

ThS. Phạm Ngọc Thảo

Giảng viên bộ môn Vật Lý

20

ThS. Lương Tuấn Phương

Chủ nhiệm bộ môn Giáo dục Thể chất

21

ThS. Trương Văn Tú

Giảng viên bộ môn Giáo dục Thể chất

22

CN. Bùi Thị Mỹ Tiên

Thư ký Ban

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.