Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký viết bài tham luận Hội thảo khoa học: “Tăng cường kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên đại học”.
(2.22.2024)
Thông báo Đăng ký viết bài tham luận Hội thảo khoa học: “Tăng cường kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên đại học”.

Nhà trường nhận được thư mời số 517/TM-ĐHTV của Trường Đại học Trà Vinh về việc tham gia trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong việc tăng cường phát triển kỹ năng mềm, đặc biệt tăng cường...Chi tiết

Triển khai đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2025
(1.17.2024)
Triển khai đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2025

Căn cứ thông báo số 02/TB-KHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2025. Chi tiết

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2024
(11.22.2023)
Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2024

Căn cứ thông báo số 93/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2024, với đề tài:  Chi tiết

Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”
(11.7.2023)
Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”

Căn cứ công văn số 62/KTDB-HT của Tạp chí kinh tế và dự báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam” dự kiến tổ...Chi tiết

Thông báo về việc đăng ký viết bài Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ IV
(10.18.2023)
Thông báo về việc đăng ký viết bài Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ IV "Mạng và hệ thống thông minh 2024 - ICISN"

Căn cứ Công văn số 550/ĐHFPT của Trường Đại học FPT thông qua đơn vị trực thuộc là Trung tâm liên kết FPT Swinburne về việc mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế với các nội dung cụ...Chi tiết

Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế “Phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Giao thông vận tải”
(10.2.2023)
Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế “Phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Giao thông vận tải”

Căn cứ thông báo số 1645/TB-ĐHGTVT-PH.HCM của Trường Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu TP.HCM về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “Phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi...Chi tiết


Tin Nổi Bật