Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Chức năng

Giới thiệu Phòng Công tác Sinh viên

Cập nhật 08/05/2020 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Phòng Công tác Sinh viên có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện những chủ trương biện pháp giúp sinh viên rèn luyện, không ngừng tiến bộ và phát triển con người toàn diện, phát triển tài năng trong thời gian theo học tại trường. Phòng tiến hành các công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập các đường lối chính sách, pháp luật trong sinh viên; Phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên hỗ trợ sinh viên trong rèn luyện đạo đức, nhân cách, tư vấn về các mặt học tập, nghề nghiệp, đời sống tâm lý cho sinh viên, tổ chức đời sống tinh thần, văn nghệ, thể thao vui chơi lành mạnh, phong phú.

  • Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giáo dục truyền thống đối với sinh viên trường thông qua các lớp học Tuần sinh hoạt công dân sinh viên, các cuộc thi, chương trình đối thoại sinh viên.

             
          Sinh viên tham gia Tuần SHCD                                      Sinh viên tham quan công viên VH lịch sử Đền Hùng

  • Hướng dẫn thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với sinh viên về học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên.


Sinh viên nhận học bổng tại Lễ khai giảng năm học.

  • Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn hướng nghiệp, ngày hội việc làm cho sinh viên.


Sinh viên tham gia ngày hội việc làm 

  • Phối hợp cùng với các Khoa, Phòng Ban, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về kỹ năng sống, cử đoàn sinh viên tham dự các hội thi học thuật, Olympic, nghiên cứu khoa học các cấp trong sinh viên.

             

Sinh viên tại Liên hoan văn nghệ STU                                                    Sinh viên tham gia lễ bế mạc hội thao 

Ngoài các hoạt động trên, Phòng CTSV còn theo dõi, thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ, năm học và toàn khóa học, tham gia vào hội đồng xét khen thưởng và kỷ luật sinh viên, quản lý và thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Nhà trường đối với sinh viên như: Quy định quản lý sinh viên ngoại trú, Quy định thực hiện ngày Công tác xã hội, Quy định công tác Y tế học đường, ... Các thủ tục hành chính, cấp phát, xác nhận các loại giấy tờ theo nhu cầu của sinh viên như xác nhận vay vốn ngân hàng, xác nhận hoãn nghĩa vụ quân sự, ...

 

 

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.