Mã Trường

Mã Trường
photo-218
Giới thiệu khoa
Giới thiệu Khoa Công nghệ Thực phẩm

Khoa Công nghệ Thực phẩm (CNTP) là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của trường đại học Công nghệ Sài Gòn vào... Chi tiết

Xem tất cả

Triết lý giáo dục
Triết lý giáo dục

Dựa trên nền tảng triết lý giáo dục của trường “Chất lượng - Lấy người học làm trung tâm”, chương trình đào tạo ngành CNTP... Chi tiết

Xem tất cả

Giới Thiệu STU