Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo xét tặng giải thưởng Vừ A Dính năm 2020
(4.10.2020)
Thông báo xét tặng giải thưởng Vừ A Dính năm 2020

Căn cứ Thông báo số 726/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu cá nhân, tập thể tặng giải thưởng Vừ A Dính năm 2020, Nhà trường thông báo tiêu...Chi tiết

Thông báo xét tặng giải thưởng bảo sơn năm 2020
(4.8.2020)
Thông báo xét tặng giải thưởng bảo sơn năm 2020

Căn cứ thông báo số 617/BGDĐT-KHCNMT ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2020, Nhà trường thông báo tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng như...Chi tiết

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020
(4.9.2020)
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

Căn cứ thông báo số 07/TB-KHCN ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công...Chi tiết

Thông báo đăng ký viết bài tham luận hội thảo “thị trường khoa học và công nghệ thành phố hồ chí minh:thực trạng và giải pháp”
(4.8.2020)
Thông báo đăng ký viết bài tham luận hội thảo “thị trường khoa học và công nghệ thành phố hồ chí minh:thực trạng và giải pháp”

Căn cứ thư mời số 183/TM-VNCPT-QLKH ngày 02/3/2020 của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc viết bài tham luận hội thảo “Thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí...Chi tiết

Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình năm học 2020 - 2021
(3.8.2020)
Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình năm học 2020 - 2021

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-DSG-QLKH ngày 29/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công Nghệ Sài...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật