Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2024
(11.22.2023)
Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2024

Căn cứ thông báo số 93/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2024, với đề tài:  Chi tiết

Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”
(11.7.2023)
Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”

Căn cứ công văn số 62/KTDB-HT của Tạp chí kinh tế và dự báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam” dự kiến tổ...Chi tiết

Thông báo về việc đăng ký viết bài Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ IV
(10.18.2023)
Thông báo về việc đăng ký viết bài Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ IV "Mạng và hệ thống thông minh 2024 - ICISN"

Căn cứ Công văn số 550/ĐHFPT của Trường Đại học FPT thông qua đơn vị trực thuộc là Trung tâm liên kết FPT Swinburne về việc mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế với các nội dung cụ...Chi tiết

Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế “Phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Giao thông vận tải”
(10.2.2023)
Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế “Phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Giao thông vận tải”

Căn cứ thông báo số 1645/TB-ĐHGTVT-PH.HCM của Trường Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu TP.HCM về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “Phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi...Chi tiết

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm  nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2)
(9.28.2023)
Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2)

Căn cứ thông báo số 1089/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023...Chi tiết

Thông báo Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2023
(9.27.2023)
Thông báo Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2023

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DSG-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm...Chi tiết


Tin Nổi Bật