Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký dự tuyển và xét tuyển đi làm nhiệm vụ quản lý lưu học sinh  và hợp tác giáo dục tại Cộng hòa Liên bang Đức
(3.25.2024)
Thông báo Đăng ký dự tuyển và xét tuyển đi làm nhiệm vụ quản lý lưu học sinh và hợp tác giáo dục tại Cộng hòa Liên bang Đức

Căn cứ công văn số 1224/BGDĐT-HTQT ngày 20/03/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký dự tuyển và xét tuyển đi làm nhiệm vụ quản lý lưu học sinh và hợp tác giáo dục tại Cộng...Chi tiết

Thông báo về việc Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1/2024
(3.18.2024)
Thông báo về việc Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1/2024

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DSG-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm...Chi tiết

Thông báo Đăng ký tham gia trao thưởng cho học sinh tham dự cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023 – 2024.
(3.14.2024)
Thông báo Đăng ký tham gia trao thưởng cho học sinh tham dự cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023 – 2024.

Nhà trường nhận được công văn số 1030/BGDĐT-GDTrH của Bộ giáo dục và đào tạo về việc trao thưởng cho học sinh tham dự cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023 – 2024 Chi tiết

Thông báo Đăng ký viết bài tham luận Hội thảo khoa học: “Tăng cường kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên đại học”.
(2.22.2024)
Thông báo Đăng ký viết bài tham luận Hội thảo khoa học: “Tăng cường kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên đại học”.

Nhà trường nhận được thư mời số 517/TM-ĐHTV của Trường Đại học Trà Vinh về việc tham gia trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong việc tăng cường phát triển kỹ năng mềm, đặc biệt tăng cường...Chi tiết

Triển khai đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2025
(1.18.2024)
Triển khai đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2025

Căn cứ thông báo số 02/TB-KHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2025. Chi tiết

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2024
(11.22.2023)
Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2024

Căn cứ thông báo số 93/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án vào năm 2024, với đề tài:  Chi tiết


Tin Nổi Bật