Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ  KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh An Giang đến năm 2030 thực hiện năm 2024.
(5.23.2024)
Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh An Giang đến năm 2030 thực hiện năm 2024.

Căn cứ thông báo số 792/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản...Chi tiết

Thông báo Đăng ký viết bài và tham dự  Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 7 (FIHE 7).
(5.23.2024)
Thông báo Đăng ký viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 7 (FIHE 7).

Căn cứ công văn số 351/ĐHNT – HTQT của Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội về việc mời viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 7 (FIHE 7) với chủ...Chi tiết

Thông báo Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025.
(5.2.2024)
Thông báo Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025.

Căn cứ thông báo số 36/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025, với các nội dung đề xuất sau:  Chi tiết

Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học quốc tế về Mật mã và An toàn thông tin
(4.16.2024)
Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học quốc tế về Mật mã và An toàn thông tin

Nhà trường nhận được thư mời của Học viện Kỹ thuật mật mã về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Mật mã và An toàn thông tin – The IEEE International Conference on Cryptography and Information...Chi tiết

Thông báo Đăng ký thực hiện chuyển giao công nghệ
(4.12.2024)
Thông báo Đăng ký thực hiện chuyển giao công nghệ

Căn cứ thông báo số 65/TTTT-GDCN của Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ về việc tư vấn, chuyển giao công nghệ, với nghiên cứu các công nghệ như sau: Chi tiết

Thông báo Đăng ký viết bài hội nghị khoa học Quốc tế “Multimedia Analysis and Pattern Recognition”, MAPR-7
(4.1.2024)
Thông báo Đăng ký viết bài hội nghị khoa học Quốc tế “Multimedia Analysis and Pattern Recognition”, MAPR-7

Nhà trường nhận được thư mời của Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM về việc tổ chức hội nghị khoa học Quốc tế với chủ đề “Multimedia Analysis and Pattern Recognition”, MAPR-7 được tổ chức từ...Chi tiết


Tin Nổi Bật