Mã Trường

Mã Trường

Tin tức - Sự kiện

Một số hình ảnh về triển khai thực hiện phòng ngừa dịch Covid-19 tại STU  trước, trong và sau thời gian CB-NV-GV và sinh viên trở lại làm việc, giảng dạy và học tập.
(5.11.2020)
Một số hình ảnh về triển khai thực hiện phòng ngừa dịch Covid-19 tại STU  trước, trong và sau thời gian CB-NV-GV và sinh viên trở lại làm việc, giảng dạy và học tập.

Dịch COVID-19 tại Việt Nam đã được khống chế nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, vì thế mỗi chúng ta cần phải tự bảo vệ bản thân và chung tay bảo vệ cộng đồng bằng cách tuân thủ...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật