Giới thiệu khoa

In
 • Giới thiệu khoa

  ĐẶC ĐIỂM ĐÀO TẠO

  ĐẶC ĐIỂM ĐÀO TẠO

         Với mong muốn sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, yêu cầu tự nghiên cứu nâng cao trình độ, Khoa Quản trị kinh doanh luôn nỗ lực chú trọng:  Phát triển đào tạo với việc  mở ra các chuyên ngành...(10/01/2012) Chi tiết

 • MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  Mục tiêu đào tạo của Khoa là trở thành nơi đào tạo chất lượng cao và uy tín về Quản trị kinh doanh – đáp ứng được những yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, yêu cầu tự nghiên cứu nâng cao trình độ… Khoa chú trọng...(10/01/2012) Chi tiết

 • Vài Nét Giới Thiệu

  Vài Nét Giới Thiệu

  Với mong muốn sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được những yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, yêu cầu tự nghiên cứu nâng cao trình độ, Khoa Quản Trị Kinh Doanh luôn nỗ lực: - Phát triển đào tạo theo chiều rộng với việc mở ra các...(11/06/2009) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin