Mã Trường

Mã Trường

Tuyển Sinh STU

Thông báo xét tuyển bổ sung Đại học chính quy 2019 theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT 2019.
(8.9.2019)
Thông báo xét tuyển bổ sung Đại học chính quy 2019 theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT 2019.

Theo thông báo số 184-19/TB-DSG-TS của Hội đồng tuyển sinh. STU sẽ xét tuyển bổ sung Đại học chính quy 2019 theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT 2019 với các thông tin như sau: Chi tiết

Thông báo xét tuyển bổ sung Đại học chính quy 2019 theo phương thức sử dụng kết quả học tập lớp 12.
(8.8.2019)
Thông báo xét tuyển bổ sung Đại học chính quy 2019 theo phương thức sử dụng kết quả học tập lớp 12.

Theo thông báo số 185-19/TB-DSG-TS của Hội đồng tuyển sinh. STU sẽ xét tuyển bổ sung Đại học chính quy 2019 theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT 2019 với các thông tin như sau: Chi tiết

STU tuyển sinh và đào tạo hệ cao đẳng khóa 2019
(8.1.2019)
STU tuyển sinh và đào tạo hệ cao đẳng khóa 2019

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 79/2017/GCNDĐKHĐ-TCDN ngày 23/5/2017 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp cho Trường Đại học Công...Chi tiết

STU dừng tuyển sinh và đào tạo Hệ cao đẳng kể từ khóa tuyển sinh 2019
(7.26.2019)
STU dừng tuyển sinh và đào tạo Hệ cao đẳng kể từ khóa tuyển sinh 2019

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019; Căn cứ Công văn số 1322/TCGDNN-PCTT ngày 17/7/2019 về việc tổ chức hoạt động giáo dục...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật