STU tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm.
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trong năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo tuyển 35 chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm. Khóa học được đào tạo theo hình thức chính quy trong thời gian 1,5 năm. Thời gian thi: Thứ bảy, ngày 30/9 và Chủ nhật, ngày 01/10/2017.. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học; 180, Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (08)38.505.520 - Fax: (08) 38.506.595 HOTLINE: (08) 3850 88 70

STU tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm.
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trong năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo tuyển 35 chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm. Khóa học được đào tạo theo hình thức chính quy trong thời gian 1,5 năm. Thời gian thi: Thứ bảy, ngày 30/9 và Chủ nhật, ngày 01/10/2017. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học; 180, Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (08)38.505.520 - Fax: (08) 38.506.595 HOTLINE: (08) 3850 88 70

Thông báo SĐH

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (06/09/2017)  

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn xin thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm:

Chi tiết

Tuyển sinh SĐH

Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ 2017

Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ 2017 (12/01/2018)  

Ngày 11/01/2018, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký quyết định số 06/QĐ-DSG-SĐH về việc danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển...Chi tiết

photo-160
photo-186

Văn bản Pháp lý

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (15/08/2016)  

Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ban hành kèm theo Quyết định số:...Chi tiết

photo-148
photo-145
photo-112
photo-106

VIDEO CLIPS