Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
7.12.2020


Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
7.12.2020

Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
  • Sách
  • Nguyễn Việt Dũng.
    Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả / Nguyễn Việt Dũng ed.
    Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2018.
    719 tr, Minh họa.; 21 cm.
  • 97860495064