Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
7.8.2020


Kim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống
7.8.2020

Kim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống
  • Sách
  • Nguyễn Khắc Xương.
    Kim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống / Nguyễn Khắc Xương ed.
    Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2018.
    419 tr, Minh họa.; 21 cm.
  • 9786049506420