Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
7.8.2020


Định mức dự toán xây dựng công trình 2012: Phần quy hoạch, kỹ thuật xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
7.8.2020

Định mức dự toán xây dựng công trình 2012: Phần quy hoạch, kỹ thuật xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
  • Sách
  • Bộ Xây dựng.
    Định mức dự toán xây dựng công trình 2012: Phần quy hoạch, kỹ thuật xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình / Bộ Xây dựng ed.
    Hà Nội: Lao động, 2012.
    634 tr, Bảng biểu.; 28.