Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
7.8.2020


Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu: 550 tình huống giải đáp những vướng mắc về quản lý dự án, chi phí xây dựng, giám định chất lượng công trình & thanh quyết toán vốn trong đầu tư xây dựng 2012
7.8.2020

Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu: 550 tình huống giải đáp những vướng mắc về quản lý dự án, chi phí xây dựng, giám định chất lượng công trình & thanh quyết toán vốn trong đầu tư xây dựng 2012
  • Sách
  • Thùy Linh.
    Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu: 550 tình huống giải đáp những vướng mắc về quản lý dự án, chi phí xây dựng, giám định chất lượng công trình & thanh quyết toán vốn trong đầu tư xây dựng 2012 / Thùy Linh ed.
    Hà Nội: Lao động, 2012.
    463 tr, 28.