Mã Trường

Mã Trường

CÁC TIN NÓNG

STU Không Ngừng Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo

Cập nhật 28/10/2015 - 03:59:27 AM (GMT+7)
STU Không Ngừng Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo

STU Không Ngừng Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo

Hiện tại, STU có đội ngũ 347 cán bộ, nhân viên, giảng viên và có tới 64% là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ và Thạc sĩ. Chương trình đào tạo được xây dựng chủ yếu theo hướng công nghệ cho các hệ: Cao đẳng, Đại học, Vừa làm vừa học và Liên thông đại học bao gồm các ngành: Công nghệ Thông tin, Điện – Điện tử, Điện tử Viễn thông, Cơ điện tử, Kỹ thuật Công trình, Công nghệ Thực phẩm, Quản trị Kinh doanh, Mỹ thuật Công nghiệp.

Các Nội Dung Liên Quan


Tin Nổi Bật