Mã Trường

Mã Trường

CÁC TIN NÓNG

Người học là trung tâm của hoạt động đào tạo

Cập nhật 27/10/2015 - 11:00:00 PM (GMT+7)
Người học là trung tâm của hoạt động đào tạo

Người học là trung tâm của hoạt động đào tạo

Xuất phát từ triết lý “Người học là trung tâm của hoạt động đào tạo”, STU luôn chú trọng xây dựng chương trình đào tạo theo hướng công nghệ hiện đại, cập nhật kiến thức mới, coi trọng kỹ năng thực hành, thực tập, … 


Tin Nổi Bật