Mã Trường

Mã Trường

Tin Tức STU

Thông báo về việc tổ chức "Lễ trao bằng tốt nghiệp 2019"

Cập nhật 02/10/2019 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo về việc tổ chức "Lễ trao bằng tốt nghiệp 2019" với thông tin như sau:

I. Thời gian và địa điểm:

  1. Thời gian: 07h30 - 11h30, thứ 7, 19/10/2019.
  2. Địa điểm: Hội trường B, lầu 5, khu C - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

II. Một số việc sinh viên nhận bằng tốt nghiệp cần thực hiện.

  1. Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp: Sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp tại phòng Đào tạo từ 08h00, 16/10/2019 đến 11h30, 18/10/2019. Sinh viên không đăng ký tham dự lễ sẽ ko được nhận bản chính bằng tốt nghiệp vào ngày lễ.
  2. Đăng ký thuê trang phục tốt nghiệp: Sinh viên thuê trang phục tốt nghiệp tại văn phòng Khoa từ 08h00, 16/10/2019 đến 11h30, 18/10/2019.

Thông tin chi tiết Lễ trao bằng tốt nghiệp 2019 (xem tại đây)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật