Thông Báo

In

Thông báo nhận kết quả đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa và thông báo thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Cập nhật 30/09/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

- Thông báo nhận kết quả đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa (xem chi tiết)

- Thông báo thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin