Thông Báo

In

Thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 dành cho sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông đại học

Cập nhật 23/09/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (xem chi tiết)
Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa
- Hệ Đại học
  + Khoa Cơ khí (xem chi tiết)
  + Khoa Điện – Điện tử (xem chi tiết)
  + Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)
  + Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)
  + Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)
  + Khoa Kỹ thuật công trình (xem chi tiết)
  + Khoa Design (xem chi tiết)
- Hệ Cao đẳng (xem chi tiết)
- Hệ Liên thông đại học (xem chi tiết)

 

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin