Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình đợt 2 năm 2019

Cập nhật 26/08/2019 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-DSG-QLKH ngày 29/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, nhằm phục vụ cho công tác dạy và học trong năm học mới, Nhà trường đã ra thông báo số 148/TB-GSD-GT, ngày 23/8/2019 về kế hoạch đăng ký biên soạn giáo trình năm học 2019 – 2020 đợt 2.

03cb2833307fa48448e6fbdd518b3108.jpg

d0815c399443aa9fa6368519ff563dd1.jpg

Mẫu phụ lục 1 và 2 (tải về tại đây)

THPT


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật