1

Tuyển Sinh

In

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển bằng học bạ lớp 12 THPT năm 2019

Cập nhật 19/07/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

- Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học, xét tuyển bằng học bạ lớp 12 THPT trong đợt 1 (xem tại đây)

- Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học, xét tuyển bằng học bạ lớp 12 THPT trong đợt 2 (xem tại đây)

- Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học, xét tuyển bằng học bạ lớp 12 THPT trong đợt 3 (xem tại đây)

- Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học, xét tuyển bằng học bạ lớp 12 THPT trong đợt 4 (xem tại đây)

- Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học, xét tuyển bằng học bạ lớp 12 THPT trong đợt 5 (xem tại đây)

- Tra cứu kết quả xét tuyển (xem tại đây)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin