Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Quyết định ban hành chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

Cập nhật 15/01/2019 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Ngày 15/01/2019, Hiệu trường Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký Quyết định số 34/QĐ-DSG-SĐH Ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

Nội dung quyết định

Chương trình đào đạo: Xem chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật