Thời Khoá Biểu

In

Thông báo ngày bảo vệ hội đồng khóa luận 2018

Cập nhật 19/07/2018 - 09:01:50 AM (GMT+7)

- Ngày bảo vệ hội đồng khóa luận : thứ tư 25/07/2018

- Sinh viên có mặt tại trường lúc 7h30

- Danh sách phòng bảo vệ sẽ xem vào ngày bảo vệ (dán trước bảng thông báo khoa)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin