Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo về việc đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ tỉnh Bến Tre

Cập nhật 20/04/2018 - 03:26:16 PM (GMT+7)

Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đang tiến hành nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu chế tạo thiết bị leo dừa phù hợp với cây dừa và tập quán leo dừa của người dân Bến Tre” với mục tiêu nghiên cứu thiết kế - chế tạo một thiết bị có khả năng cơ giới để hỗ trợ cho công đoạn thu hoạch dừa trái và chăm sóc cây dừa, đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện cây dừa và thay thế cho tập quán leo dừa của người dân Bến Tre. Thời gian thực hiện đề tài dự kiến là 12 tháng.

Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký về Phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học trước ngày 30/4/2018 để phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo. Hồ sơ đăng ký vui lòng xem chi tiết tại thông báo số 307/TB-SKHCN ngày 29/3/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre (đính kèm).

Thông báo

Công văn số 307/TB-SKHCN

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS