Mã Trường

Mã Trường

Tuyển Sinh STU

Thông báo V/v Kết thúc xét tuyển Tuyển sinh năm 2015

Cập nhật 20/09/2015 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Kết thúc thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1, Trường Đại học Ci6ng nghệ Sài Gòn đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho loại hình đào tạo và cao đẳng chính quy

Vì vậy, Hội đồng tuyển sinh quyết định không xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2.

Thí sinh đến trường giải quyết các vấn đề về tuyển sinh vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Phòng 105 Khu C, 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. HCM

Xem Thông bào chi tiết tại đây


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật