Mã Trường

Mã Trường

BH Y Tế - BH Tai Nạn

Thông báo về việc chuyển công tác Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tai nạn của HS - SV

Cập nhật 18/08/2009 - 08:19:41 AM (GMT+7)
(không có)

Thực hiện theo thông báo số 81/TB-DSG ngày 20/7/2009 của Phó Hiệu trưởng nhà trường, phòng Công tác Học sinh - Sinh viên đã bàn giao công tác Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tai nạn của Học sinh - Sinh viên (HS-SV) về phòng Hành chánh - Quản trị quản lý và xử lý các vấn đề liên quan.

Nay phòng Công tác HS-SV thông báo đến HS-SV, cán bộ và giáo viên toàn trường. Mọi thông tin về hai loại Bảo hiểm nói trên vui lòng liên hệ phòng Hành chánh - Quản trị kể từ ngày 17/8/2009.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật