Giới thiệu khoa

Giới thiệu Khoa Công nghệ Thực phẩm

Giới thiệu Khoa Công nghệ Thực phẩm (28/07/2009)  
Khoa học thực phẩm: hóa học, hóa sinh, vi sinh vật, vật lý thực phẩm, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn, đánh giá cảm quan và phân tích thực phẩmChi tiết

Sơ đồ tổ chức

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên (07/09/2010)  

Hiện tại, Khoa Công Nghệ Thực Phẩm có 24 Giảng viên cơ hữu, trong đó có:

1 Giáo sư Tiến sĩ khoa học.

3 Tiến sĩ.

9 Thạc sĩ.

6 Kỹ sư và Cử...Chi tiết

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất (20/04/2009)  
Khoa Công Nghệ Thực Phẩm hiện có 6 phòng thí nghiệm:
–    Phòng thí nghiệm Khoa Học thực phẩm (Hóa học – Hóa sinh Thực phẩm, Hóa đại cương).
–   ...Chi tiết

Các hoạt động

Chuyên đề học thuật kết hợp hướng nghiệp cho sinh viên

Chuyên đề học thuật kết hợp hướng nghiệp cho sinh viên (01/04/2019)  

Ngày 20/03 vừa qua, Hội Cựu sinh viên đã phối hợp với khoa tổ chức buổi chuyên đề học thuật kết hợp hướng nghiệp cho sinh viên.

Chi tiết

VIDEO CLIPS