Thông báo

In

Thông báo v/v xử lý sinh viên từ năm 2 đến năm 4 chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ năm học 2018-2019

Cập nhật 29/11/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

e810e8e3fa5dfa6dbbf023de07b281a4.jpg

Danh sách sinh viên chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ năm học 2018-2019 Sinh viên xem danh sách tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo

Đối Tác