Mã Trường

Mã Trường

Y tế học đường - Đánh giá thể lực

Thông báo v/v xử lý sinh viên từ năm 2 đến năm 4 chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ năm học 2018-2019

Cập nhật 28/11/2018 - 05:00:00 PM (GMT+7)

e810e8e3fa5dfa6dbbf023de07b281a4.jpg

Danh sách sinh viên chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ năm học 2018-2019 Sinh viên xem danh sách tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật