1

Thời Khoá Biểu & Lịch thi

In

TB thay đổi lịch gặp GVHD - Hệ cao đẳng khóa 2008

Cập nhật 21/03/2011 - 02:41:44 PM (GMT+7)
style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">1/ SV thuộc nhóm thầy Nguyễn Hoàng Chương hướng dẫn thực tập chuyển lịch gặp GV sang lúc 16 giờ tại P.405C, thứ 7 (26/3/2011)

2/ SV thuộc nhóm thầy Ng Hữu Vĩnh Lộc hướng dẫn thực tập chuyển lịch gặp GV sang lúc 15 giờ tại P.403C, thứ 4 (23/3/2011)

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS