1

Thời Khoá Biểu & Lịch thi

In

THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP KHÓA 2009

Cập nhật 30/12/2010 - 10:48:21 AM (GMT+7)
Xem tại đây

 

Lưu ý: Sinh viên khóa 2009 xem thông báo về cố vấn học tập (tên và thông tin liên lạc của thầy/cô) rồi xem lịch làm việc của cố vấn học tập và đến gặp theo đúng lịch trên để đăng ký môn học cho Học kỳ 2/2010-2011.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS