Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo v/v dời địa điểm tiếp SV môn "Đồ án Phân tích thiết kế HTTT" của cô Nguyễn Kiều Oanh

Cập nhật 06/10/2019 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Địa điểm tiếp SV tuần đầu tiên của cô Nguyễn Kiều Oanh sẽ được đổi địa đểm như sau:

- Thứ Tư 09/10/2019 (Từ 14h30) : D16_TH09 + Học lại - Phòng C505

- Thứ Sáu 11/10/2019 (Từ 14h30): D16_TH10 + Học lại: Phòng C505


Tin Nổi Bật