TB Khoa.CNTT

In

Thông báo v/v dời địa điểm tiếp SV môn "Đồ án Phân tích thiết kế HTTT" của cô Nguyễn Kiều Oanh

Cập nhật 07/10/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Địa điểm tiếp SV tuần đầu tiên của cô Nguyễn Kiều Oanh sẽ được đổi địa đểm như sau:

- Thứ Tư 09/10/2019 (Từ 14h30) : D16_TH09 + Học lại - Phòng C505

- Thứ Sáu 11/10/2019 (Từ 14h30): D16_TH10 + Học lại: Phòng C505

Các Nội Dung Liên Quan


Thông Báo