Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Giới Thiệu

Giới thiệu phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học

Cập nhật 17/04/2020 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc định hướng, cũng như tổ chức công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên, học sinh của Trường.

Phòng có nhiệm vụ theo dõi việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ khoa học của Thầy Cô giáo thông qua công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cũng như theo học các bậc cao học, tiến sĩ. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xác định ngành nghề đào tạo, cơ cấu ngành nghề, xây dựng chương trình đào tạo theo Quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đặc điểm riêng của Trường.

  • Nghiên cứu khoa học:

Hoạt động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng STU trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu có chất lượng cao và là một hoạt động không thể thiếu trong môi trường đại học. Hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao trình độ của giảng viên, gắn liền với công tác đào tạo, gắn liền giữ việc học lý thuyết và thực hành, gắn liền giữa nhà trường và xã hội. 
Bao gồm các hoạt động: 
-    Nghiên cứu khoa học & chuyển giao công nghệ
-    Biên soạn, xuất bản giáo trình
-    Xuất bản Tạp chí Khoa học & Đào tạo

  • Đào tạo Sau đại học:

STU  hiện đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm và thực hiện đề án trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo trình độ thạc sĩ cho các ngành:
-    Kỹ thuật Công trình Xây dựng
-    Quản trị Kinh doanh

  • Đối ngoại:

STU xác định công tác đối ngoại là công tác rất quan trọng và đã xây dựng chiến lược lâu dài trong công tác này, luôn lắng nghe ý kiến của xã hội, chú trọng trong việc quan hệ chủ động với các doanh nghiệp, trường bạn trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của STU. Đặc biệt, việc mở rộng mối quan hệ của STU góp phần nâng cao vị thế của STU trong cộng đồng các trường đại học trong nước và quốc tế.

  • PR và tuyển sinh

Phòng Quản lý khoa học và Sau đại học có chức năng xây dựng hệ thống thông tin và truyền thông của STU hiện đại, thân thiện phục vụ tốt nhu cầu tra cứu thông tin của người dùng.

Triển khai thực hiện công tác quảng bá và xây dựng thương hiệu của STU một cách trung thực khách quan, tạo hình ảnh đẹp, ấn tượng trên các phương tiện thông tin truyền thông, lấy chất lượng đào tạo và nghiên cứu là cơ sở để xây dựng và khẳng định thương hiệu STU.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật