Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 của tỉnh Sóc Trăng
(4.4.2017)
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 của tỉnh Sóc Trăng

Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2018 có chất lượng, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp thiết của...Chi tiết

Thông báo Kết quả xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học Cấp trường năm 2016
(6.17.2016)
Thông báo Kết quả xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học Cấp trường năm 2016

Thực hiện thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp trường năm 2016, Nhà trường đã nhận được 19 hồ sơ đăng ký thực hiện. Trong đó: 14 đề tài NCKH của giảng viên và 5...Chi tiết

Thông tư ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(4.28.2016)
Thông tư ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạoChi tiết

Phát động hội thi “Sinh viên Sáng tạo sản phẩm mới lần VII” năm 2016
(4.1.2016)
Phát động hội thi “Sinh viên Sáng tạo sản phẩm mới lần VII” năm 2016

Nhằm tạo sân chơi khoa học khuyến khích khả năng phát triển ý tưởng sáng tạo, ứng dụng thực tiễn để sinh viên có hành trang thật tốt, tiếp cận được ngay với môi trường việc làm năng động đầy...Chi tiết

Thông báo v/v. đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm 2016
(1.27.2016)
Thông báo v/v. đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm 2016

Nhằm tìm kiếm những ý tưởng nghiên cứu khoa học mới từ sinh viên, phát triển thành những sản phẩm thực tế có tính ứng dụng cao; rèn luyện, bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên;...Chi tiết

Thông báo v/v đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2016
(1.28.2016)
Thông báo v/v đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2016

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DGS-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật