Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình đợt 2 năm 2019
(8.26.2019)
Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình đợt 2 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-DSG-QLKH ngày 29/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công Nghệ Sài...Chi tiết

Thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2019
(8.22.2019)
Thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2019

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DGS-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm...Chi tiết

Thông báo nhận viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo số 02-2019
(8.19.2019)
Thông báo nhận viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo số 02-2019

Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã được cấp phép hoạt động theo quyết định số 1246/GP-BTTTT ngày 05 tháng 08 năm 2011, mã số ISSN: 2354-0567 để công bố những kết...Chi tiết

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2019 – Đợt 1
(8.15.2019)
Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2019 – Đợt 1

Căn cứ kết luận của các Hội đồng xét duyệt đề tài và đề nghị của phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn quyết định, Chi tiết

Thông báo tham gia viết bài cho Hội thảo “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030”.
(6.5.2019)
Thông báo tham gia viết bài cho Hội thảo “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030”.

Căn cứ thông báo số 1827/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc viết tham luận cho Hội thảo “Đào tạo nhân...Chi tiết

Thông báo về việc tham dự Hội nghị chuyên đề: AI FROM RESEARCH TO APPLICATION
(5.30.2019)
Thông báo về việc tham dự Hội nghị chuyên đề: AI FROM RESEARCH TO APPLICATION

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác ngày 21/8/2018 giữa Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn và Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech – Tập đoàn VinGroup, căn cứ thư mời và nội dung của hội nghị...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật