Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2022
(8.4.2020)
Thông báo Đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2022

Căn cứ thông báo số 2197/BKHCN-VP ngày 28/7/2020 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc thông báo đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên...Chi tiết

Thông báo Đăng ký tham gia Hội thảo quốc gia
(7.17.2020)
Thông báo Đăng ký tham gia Hội thảo quốc gia "Kinh tế số - Tác động, cơ hội và khả năng tận dụng của Việt Nam"

Căn cứ thông báo số 1212/TB-ĐHQG ngày 07/7/2020 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký tham gia hội thảo quốc gia “Kinh tế số - Tác động, cơ hội và khả...Chi tiết

Thông báo tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lần thứ 26 (2019-2020)
(6.25.2020)
Thông báo tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lần thứ 26 (2019-2020)

Căn cứ công văn số 124/LHH về việc tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 26 (2019-2020) do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố phối hợp các sở, ban,...Chi tiết

Thông báo về việc đăng ký tham gia giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
(4.11.2020)
Thông báo về việc đăng ký tham gia giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ công văn số 08/BTCGT ngày 24 tháng 03 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký tham gia Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành...Chi tiết

Thông báo đăng ký tham gia, hưởng ứng cuộc thi Green Tech
(4.11.2020)
Thông báo đăng ký tham gia, hưởng ứng cuộc thi Green Tech

Căn cứ công văn số 65/TTTNMT-VP ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc đăng ký tham gia, hưởng ứng cuộc thi...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật