Mã Trường

Mã Trường

Tuyển Sinh STU

Thông báo tuyển sinh Đại học - Cao đẳng chính quy năm 2016
(7.15.2016)
Thông báo tuyển sinh Đại học - Cao đẳng chính quy năm 2016

Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn thông báo tuyển sinh 2.550 sinh viên ĐH - CĐ chính quy  Chi tiết

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy tập trung (Khóa 12)
(7.15.2016)
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy tập trung (Khóa 12)

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo trong năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn thông báo tuyển 440 chỉ tiêu đào tạo Liên thông đại học hệ chính quy tập trung Khóa 12 (2016-2018). Dự...Chi tiết

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hệ vừa làm vừa học (Khóa 4)
(7.15.2016)
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hệ vừa làm vừa học (Khóa 4)

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trong năm học 2016 - 2017, Trờng Đại học Công Nghệ Sài Gòn thông báo tuyển 500 chỉ tiêu đào tạo liên thông đại học hệ vừa làm vừa học khóa 4...Chi tiết

Thống báo tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học khóa 9
(7.14.2016)
Thống báo tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học khóa 9

Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học Chi tiết

Thông báo v/v bắt đầu năm học 2015 - 2016 của khóa tuyển sinh 2015
(9.23.2015)
Thông báo v/v bắt đầu năm học 2015 - 2016 của khóa tuyển sinh 2015

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học và đóng học phí học kỳ 1 năm học 2015 - 2016, sinh viên khóa tuyển sinh hệ chính quy tập trung sẽ đến trường tham dự Tuần sinh hoạt đầu khóa...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật