Mã Trường

Mã Trường

Tuyển Sinh STU

Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Xây Dựng Thương Hiệu Bằng Nội Lực
(7.26.2012)
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Xây Dựng Thương Hiệu Bằng Nội Lực

Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, mục tiêu đào tạo rõ ràng, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ...Chi tiết

Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn: Từng Bước Khẳng Định Chất Lượng Đào Tạo
(7.26.2012)
Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn: Từng Bước Khẳng Định Chất Lượng Đào Tạo

 Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU) tiền thân là Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ dân lập TP.HCM được thành lập từ tháng 9 năm 1997. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển Trường STU đã không...Chi tiết

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn: Đào tạo theo nhu cầu xã hội
(7.26.2012)
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn: Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Đào tạo theo nhu cầu xã hội là yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục chuyên nghiệp ở nước ta hiện nay. Khi nền kinh tế Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật