Sơ đồ tổ chức

In

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA

Cập nhật 10/01/2012 - 02:50:28 PM (GMT+7)

Danh sách giảng viên, nhân viên cơ hữu của Khoa Quản trị kinh doanh:

STT

FULL NAME

E-MAIL

1

Võ Thị

Quý

quyvt60@gmail.com

2

Xuân

Cảnh

hxcanh@yahoo.com.vn

3

Huỳnh Công

Dương

h.congduong@yahoo.com.vn

4

Trần Phước

Huy

giakhiemnguyen@yahoo.com

5

Phạm Vũ

Định

vudinhpham304@yahoo.com.vn

6

Nguyễn Minh Cao

Hoàng

canvadu@yahoo.com

7

Xuân

Hương

xuanhuong.le@gmail.com

8

Tiến

Long

long_tienvu@yahoo.com

9

Hà Ngọc

Minh

minhcfvg12@yahoo.com

10

Dương Quang

Mỹ

quangmy59@yahoo.com.vn

11

Trần Kim

Ngọc

ngocstu@gmail.com

12

Phạm Hoàng

Nhân

hoangnhanph@yahoo.com.vn

13

Nguyễn Thị Huỳnh

Như

hongnhu1987@yahoo.com

14

Nguyễn Thị Kiều

Oanh

oriole_nguyen@yahoo.com.vn

15

Phạm Thiên

Phú

mtppham@yahoo.com.vn

16

Phạm Ngọc

Quý

laclong75@yahoo.com

17

Thanh

Sang

sangstu@gmail.com

18

Minh

Tài

minhtai9@gmail.com

19

Huỳnh Thị Lệ

Thu

lethu2706@gmail.com

20

Nguyễn Thị Hồng

Thủy

nuocsongtien@yahoo.com

21

Lê Trọng

Tín

tinle72@yahoo.com

22

Tạ Kiến

Tường

takientuong@gmail.com

23

Lưu Thiên

thientustu@gmail.com

24

Nguyễn Ngọc Vân

Uyên

uyenstu@gmail.com

25

Đỗ  Thị Cẩm

Vân

pinkcloud0508@yahoo.com

26

Mai Thị Hoàng

Yến

yenmaistu@gamil.com

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS