Thông báo

In

Thông báo v/v xử lý sinh viên từ năm 2 đến năm 4 chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ năm học 2018-2019

Cập nhật 29/11/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Danh sách sinh viên chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ năm học 2018-2019 Sinh viên xem danh sách tại đây.