Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thông báo nộp bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

Cập nhật 04/11/2019 - 11:04:44 AM (GMT+7)

- Thông báo nộp bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (xem chi tiết)
- Danh sách sinh viên hệ Đại học
  + Khoa Cơ khí (xem chi tiết)
  + Khoa Điện - Điện tử (xem chi tiết)
  + Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)
  + Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)
  + Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)
  + Khoa Kỹ thuật công trình (xem chi tiết)
  + Khoa Design (xem chi tiết)
- Danh sách sinh viên hệ Cao đẳng
  + Khoa Cơ khí (xem chi tiết)
  + Khoa Điện - Điện tử (xem chi tiết)
  + Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)
  + Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)
  + Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)
  + Khoa Kỹ thuật công trình (xem chi tiết)
  + Khoa Design (xem chi tiết)
 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật