Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
7.12.2020


Doanh nghiệp tinh gọn 2 : Bộ công cụ đổi mới dành cho những gã khổng lồ
7.12.2020

Doanh nghiệp tinh gọn 2 : Bộ công cụ đổi mới dành cho những gã khổng lồ
  • Sách
  • Owens Trevor.
    Doanh nghiệp tinh gọn 2 : Bộ công cụ đổi mới dành cho những gã khổng lồ / Owens Trevor ed.
    Hà Nội: Công thương, 2018.
    312 tr, 24 cm.
  • 9786049314490