Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
7.8.2020


Vận hành tinh gọn : Bộ công cụ chiến lược dành cho start-ups
7.8.2020

Vận hành tinh gọn : Bộ công cụ chiến lược dành cho start-ups
  • Sách
  • Maurya Ash.
    Vận hành tinh gọn : Bộ công cụ chiến lược dành cho start-ups / Maurya Ash ed.
    Hà Nội: Công thương, 2018.
    271 tr, Minh họa.; 24 cm.
  • 9786049314353