Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
7.8.2020


550 tình huống giải đáp những vướng mắc về quản lý dự án, chi phí xây dựng, giám định chất lượng công trình & thanh quyết toán vốn trong đầu tư xây dựng
7.8.2020

550 tình huống giải đáp những vướng mắc về quản lý dự án, chi phí xây dựng, giám định chất lượng công trình & thanh quyết toán vốn trong đầu tư xây dựng
  • Sách
  • Thùy Linh.
    550 tình huống giải đáp những vướng mắc về quản lý dự án, chi phí xây dựng, giám định chất lượng công trình & thanh quyết toán vốn trong đầu tư xây dựng / Thùy Linh ed.
    Hà Nội: Lao động, 2012.
    463 tr, Bảng biểu.; 28.