TB Khoa.CNTT

In

Thông tin tuyển Thực tập sinh của công ty Lampart Co

Cập nhật 20/12/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Dành cho các bạn sinh viên năm cuối:

Lampart đang tuyển dụng thực tập sinh Java, PHP, QC. Gửi bản mềm về địa chỉ mail: recruit@lampart-vn.com, hồ sơ bao gồm:

- CV theo mẫu (đã kèm trong link)

- bảng điểm của sinh viên.

Xem

Các Nội Dung Liên Quan