Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông tin tuyển Thực tập sinh của công ty Lampart Co

Cập nhật 19/12/2019 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Dành cho các bạn sinh viên năm cuối:

Lampart đang tuyển dụng thực tập sinh Java, PHP, QC. Gửi bản mềm về địa chỉ mail: recruit@lampart-vn.com, hồ sơ bao gồm:

- CV theo mẫu (đã kèm trong link)

- bảng điểm của sinh viên.

Xem


Tin Nổi Bật