1

Thông Báo

In

Thông báo nộp bổ sung bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân

Cập nhật 06/11/2019 - 04:18:59 PM (GMT+7)

- Thông báo nộp bổ sung bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân (xem chi tiết)

- Danh sách sinh viên đại học và cao đẳng nộp bổ sung bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân (xem chi tiết)