Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận năm 2019

Cập nhật 21/04/2018 - 03:30:30 PM (GMT+7)

Căn cứ công văn số 305/SKHCN-QLKH ngày 29 tháng 03 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận về việc “Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019” thuộc các lĩnh vực sau: nông nghiệp; khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ; khoa học xã hội nhân văn, du lịch; khoa học y dược; an ninh quốc phòng. Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký về Phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học trước ngày 18/5/2018 để phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Các tiêu chí yêu cầu và hồ sơ đăng ký theo mẫu của công văn số 305/SKHCN-QLKH đính kèm.

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS