Thông báo SĐH

In

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với học viên cao học

Cập nhật 25/03/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn xin thông báo về chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với học viên cao học như sau:

db8278782e95fe3434b3dfb20b258737.jpg

29d87563336eb9de5c1f4bd554b36018.jpg

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS